www.屏東立業房屋.tw
  • 【售】屏東縣屏東市 > 別墅 > 598萬 > 34.68坪 > 4房2廳2衛
  • 全整別墅,
  • 全整別墅,
  • 全新整修      全新屋況       全新裝潢

    全新水電      全新衛浴       全新廚具

    高貴不貴      物超所值       不看可惜 

    賞屋專線:   0910-389-256...